Search

Sunday, March 17

Puna ng Guro (Report Card)

Puna ng Guro (Report Card)

PRINTABLE COPY HERE!
Mula sa "The Modern Teacher"
ULAT NA PASALAYSAY (Narrative Report) sa Report Card ng mga Mag-aaral

Author: Ascension Y. Vito (Pakil Elementary School) October 1993


Narito ang ilang batayang halimbawa ng Ulat na Pasalaysay (Narrative Report) na maaaring paghanguan ng mga guro sa kanilang pag-uulat sa Report Card ng bawat mag-aaral sa bawat Pamanahunang Markahan.
 1. Nagpamalas ng maganda at kasiya-siyang panimula. Ipagpatuloy kung hindi man mapaunlad pa ito.
 2. Masiglang nakikibahagi at nakikilahok sa mga pagtatalakayan sa klase.
 3. Kasiya-siya ang ipinakitang pag-unlad sa pag-aaral.
 4. Kapuri-puri ang ipinamalas na kahusayan/ kakayahan sa Asignatura.
 5. Nagpamalas ng pagpupunyagi upang mapaunlad ang kakayahan.
 6. Kainaman ang pag-unlad niya sa mga aralin.
 7. Masigasig sa paggawa at pagtulong sa mga gawain sa silid aralan at paaralan.
 8. Ipagpatuloy ang pagiging laging handa sa mga takdang-aralin sa araw-araw.
 9. May magandang gawi sa pag-aaral kung kayat laging handa sa mga pagtatalakayan sa klase.
 10. Laging nagpupunyaging paunlarin ang kakayahan. Panatilihin ito.
 11. Kalugud-lugod ang ipinamalas na ugali at disiplina sa paaralan.
 12. Mahusay at marunong makibagay sa kapwa-bata sa loob at labas ng paaralan.
 13. Higit na mapauunlad/mapatataas ang mga marka kung iiwasan ang mga di-makabuluhang pakikipag-usap sa katabi sa oras ng klase.
 14. Sikaping bigyan ng higit na pagpapahalaga ang pag-aaral.
 15. Magkaroon ng higit na pagnanais na mapaunlad ang mga marka.
 16. Bigyan ng higit na pansin at pag-aaral ang mga araling nauukol sa mga asignaturang may mabababang marka.
 17. Iwasan ang mga bagay na makahahadlang sa mabuting pag-aaral/ pagkatuto.
 18. Sikaping makibahagi sa mga talakayan sa klase tuwi-tuwina.
 19. Ugaliing makinig sa guro habang nagtuturo sa klase.
 20. Pag-ukulan ng higit na pansin ang mga gawaing pagbabasa at pagsusulat.
 21. Pagtuunan ng higit na pag-aaral ang mga araling nauukol sa mga bilang Matematika.
 22. Magkaroon ng wastong paraan/pamamaraan sa pag-aaral upang umunlad.
 23. Iwasan ang mga bagay na nakahahadlang/sagabal sa ika-uunawa ng mga aralin.
 24. Sikaping mapaunlad ang kasanayan sa pagbasa lalo na sa Wikang Ingles.
 25. Ugaliing laging maging handa sa mga takdang-aralin sa araw-araw.
 26. Pag-ukulan ng matamang pansin ang mga araling kinahihirapan.
 27. Sikaping higitna mapaunlad at mapataas ang mga marka.
 28. Dagdagan ng higit na interes at pagpapahalaga ang mga gawaing nauukol sa asignaturang kinahihirapan.
 29. Sikaping higit na maihanda ang sarili sa laong mabigat na gawain/ pag-aaral sa susunod na baitang/taon/pag-aaral.
 30. Sikaping maihanda ang mga gawaing-bahay o takdang aralin sa pagsisimula ng klase.
 31. Iwasan ang pagiging malilibangin sa oras ng klase.
 32. Magkaroon ng kanais-nais na gawi sa pag-aaral upang umunlad ang mga marka.
 33. Sikaping makilahok sa mga gawaing pampaaralan.
 34. Ipagpatuloy ang pagsasanay sa mga aralin/sa pagbasa/ sa pagsulat/ kahit na nasa bahay lamang.
 35. Pag-ibayuhin ang pagpupunyagi sa pag-aaral sa susunod na baitang/taon.
 36. Ipagpatuloy ang ipinamalas na kasiglahan sa pag-aaral.
 37. May sariling kusa sa paggawa ng mga gawain sa paaralan.
 38. Kinapansinan ng angking kakayahan sa pamumuno.
 39. Mapagkakatiwalaan sa iniaatas na gawaing pampaaralan.
 40. Isang malugod na pagbati sa magandang ugaling ipinamalas sa buong taon ng pag-aaral.
 41. Bigyan ng higit na pagpapahalaga ang mga gawain sa pag-aaral.
 42. May angking interes at tiyaga sa pag-aaral. Ipagpatuloy ito.
 43. Kinapansinan ng angking talino sa larangan ng _________.
 44. Nangangailangan ng higit na pagsubaybay sa pag-aaral.
 45. Ang pagpupunyagi ang iyong puhunan. Ipagpatuloy ang pagsusumikap.
 46. Maligayang bati sa iyong pagtatapos!
PRINTABLE COPY HERE!


No comments:

Post a Comment