Search

Tuesday, February 26

DepEd (K-12) Grade 7 - Filipino: Gabay ng Guro at iba pang Materyal

GRADE 7

Narito ang ilan sa mga gabay ng guro at ilang mga akda para sa pagtuturo ng Filipino sa Baitang 7. Ito ay patuloy na inu-update.

Want extra income? Earn online thru Neobux!


Mga Gabay ng Guro


1. UNANG MARKAHAN (I-download)
2. IKALAWANG MARKAHAN  (I-download)

3. IKATLONG MARKAHAN  (I-download)

4. IKAAPAT NA MARKAHAN   (I-download)
Mga Akda 1. Unang Markahan (I-download)
 2. Ikalawang Markahan (Unang Bahagi) (I-download)
     Ikalawang Markahan (Ikalawang Bahagi) (I-download)
     Ikalawang Markahan (Ikatlong Bahagi) (I-download)Update:
Lingguhang Tunguhin (Una at Ikalawang Markahan, PPT) (I-download)
Listahan ng mga Akda (Una at Ikalawang Markahan, XLS) (I-download)

Update:

Learning Packages:
a. Unang Markahan Revised (I-download)
b. Ikalawang Markahan Revised  (I-download)
c. Ikatlong Markahan (I-download)
d. Ikaapat na Markahan (I-download)


Lingguhang Matrix (I-download)
Mga Batayang Kakayanan para sa Baitang 7 (I-download)

Want extra income? Earn online thru Neobux!

12 comments: