Search

Wednesday, January 12

WINDOWS 11 FREE FOR DEPED LEARNERS

Mado-download na nang libre ang Microsoft Windows 11 OS para sa ating learners handog ng DepEd at Microsoft Philippines!Narito ang step-by-step instructions bilang inyong gabay sa pag-download ng Windows 11 OS gamit ang inyong DepEd Microsoft account.

Step 1: Activate muna ang iyong DepEd account: Step 2: Pumunta sa webstores ng iyong Region na kinabibilangan: Kung ang iyong email ----- Ito ang iyong webstore... ay nagtatapos sa r1.deped.gov.ph   >>> r1deped.onthehub.com r2.deped.gov.ph >>> r2deped.onthehub.com r3-1.deped.gov.ph >>> r3-1deped.onthehub.com r3-2.deped.gov.ph >>> r3-2deped.onthehub.com r4a-1.deped.gov.ph >>> r4a-1deped.onthehub.com r4a-2.deped.gov.ph >>> r4a-2deped.onthehub.com r4a-3.deped.gov.ph >>> r4a-3deped.onthehub.com r4b.deped.gov.ph >>> r4bdeped.onthehub.com r5-1.deped.gov.ph >>> r5-1deped.onthehub.com
r5-2.deped.gov.ph >>> r5-2deped.onthehub.com r6-1.deped.gov.ph >>> r6-1deped.onthehub.com r6-2.deped.gov.ph >>> r6-2deped.onthehub.com r7-1.deped.gov.ph >>> r7-1deped.onthehub.com r7-2.deped.gov.ph >>> r7-2deped.onthehub.com r8.deped.gov.ph >>> r8deped.onthehub.com r9.deped.gov.ph >>> r9deped.onthehub.com r10.deped.gov.ph >>> r10deped.onthehub.com r11.deped.gov.ph >>> r11deped.onthehub.com r12.deped.gov.ph >>> r12deped.onthehub.com armm.deped.gov.ph >>> armmdeped.onthehub.com car.deped.gov.ph >>> cardeped.onthehub.com caraga.deped.gov.ph >>> caragadeped.onthehub.com ncr1.deped.gov.ph >>> ncr1deped.onthehub.com ncr2.deped.gov.ph >>> ncr2deped.onthehub.com
Kung ang mag-aaral ay wala pang DepEd Microsoft account, maaaring makipag-ugnayan sa inyong school ICT Coordinator ukol dito.
Para sa karagdagang detalye, panoorin ang instructional video:

No comments:

Post a Comment