Search

Sunday, February 23

Top 25 'Salawikain' that Reflect Filipino Values (Downloadable Posters)

A proverb is a simple, concrete, traditional saying that expresses a perceived truth based on common sense or experience. Proverbs are often metaphorical and use formulaic language. Collectively, they form a genre of folklore.Ang mga salawikain, kawikaan, kasabihan, wikain, o sawikain ay mga maiiksing pangungusap na lubhang makahulugan at naglalayong magbigay patnubay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Naglalaman ito ng mga karunungan. (wikipedia.org)


Download the following Hi-Resolution Posters below:
1. Huwag gawin sa iba, ang ayaw mong gawin sa iyo. 
Download Here2. Kung ano ang puno, siya ang bunga.
Download Here
 3. Kung walang tiyaga, walang nilaga.
Download Here
 4. Pulutin ang mabuti, iwaksi ang masama.
Download Here
5. Pagkahaba-haba man ng prusisyon sa simbahan din ang tuloy.6. Ang umaayaw ay hindi nananalo, ang nananalo ay hindi umaayaw.7. Ang katotohanan kahit na ibaon, mabubulgar din pagdating ng panahon.8. Ang ginagawa sa pagkabata, kadalasan ay nadadala sa pagtanda.9. Kung ano ang itinanim ay siya ring aanihin.10. Bawat isa sa atin ay arkitekto ng ating kapalaran.11. Ang buhay ay parang gulong, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim.12. Ang kaginhawaan sa kasiyahan matatagpuan at 'di sa kasaganaan.13. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.14. Pagsasama ng tapat, pagsasama ng maluwat.15. Ang mabuting halimbawa ay higit na mabisa kaysa pahayag na dakila.16. Ang magandang asal ay kaban ng yaman.17. Ang magalang na sagot ay nakakapawi ng poot.18. Madali ang maging tao, mahirap magpakatao.19. Ang mabigat gumagaan 'pag napagtutuwangan.20. Ang hindi tumupad sa sinabi, walang pagpapahalaga sa sarili.21. Ubos-ubos biyaya, pagkatapos ay nakatunganga.

Download Here22. Daig ng maagap ang masipag.23. Ang tunay mong pagkatao nakikilala sa gawa mo.24. Hanggang maiksi ang kumot, magtiis na mamaluktot.25. Ang 'di lumingon sa pinanggalingan ay di makakarating sa paroroonan.

#Salawikain #HDPosters

High Resolution Posters are made exclusively for DepEdK12.com Photos: pixabay.com (Creative Commons)
Other related posters:

No comments:

Post a Comment