Search

Friday, June 16

Grade 10 Araling Panlipunan - Curriculum Guide (Final) (PDF)

Grade 10 - Araling Panlipunan - Curriculum Guide

"Mga Kontemporaryung Isyu" (Contemporary Issues)


Download Curriculum Guide

Pamantayan sa Pagkatuto:
Naipapamalas ang malalim na pag-unawa sa mga isyu at hamong panlipunan, partikular ang isyung pangkapaligiran, mga isyung pang-ekonomiya tulad ng globalisasyon, paggawa at migrasyon, isyung pangkasarian, at isyung pampolitika tulad ng pagkamamamayan, karapatang pantao, at pananagutang pansibiko na kinahaharap ng mga bansa sa kasalukuyang panahon, gamit ang mga kasanayan sa pagsisiyasat, pagsusuri ng datos at iba't ibang sanggunian, pagsasaliksik, mapanuring pag-iisip, mabisang komunikasyon, pagiging makatarungan, at matalinong pagpapasya tungo sa mapanagutan mamamayan ng bansa at daigdig.I-download dito ang kabuuan ng Curriculum Guide.

No comments:

Post a Comment