Search

Friday, September 30

Tayo Para sa Edukasyon (Guide Book)

TAYO para sa Edukasyon is a social brand initiative that calls all sectors of society to take a Stand for Education.
Anuman ang ating kinatatayuan, nasa kakayahan nating itaas ang antas ng edukasyon.


Propellerads


No comments:

Post a Comment